CEZEA - Šlechtitelská stanice, a.s.

Čejč č.p. 113
696 14 Čejč

IČO: 49444247
DIČ: CZ 49444247
Společnost vedená v OR v Brně
   složka 1110, oddíl B

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Kontakty


mail:   cezea@cezea.cz
tel.:    +420 518 361 257

Bc. Leoš Poruba
leos.poruba@cezea.cz
tel.: +420 606415155

předseda představentsva
šlechtitel, koordinace šlechtění a šl.programu, firemní projekty


Ing. Michal Valenta
mvalenta@cezea.cz
tel.: +420 601061168

ředitel, člen představentsva
vedení výroby základního a certifikovaného osiva


Jana Gertnerová
gertnerova@cezea.cz
tel.: +420 725 040 095

člen představentstva
výroba a evidence šlechtitelských materiálů, evidence šlechtitelských hodnocení


RNDr. Jaroslav Poruba, CSc.
poruba@cezea.cz

hlavní šlechtitel, tvorba šlechtitelského programu


Ing. Jeroným Valenta
valenta@cezea.cz

výroba základního a certifikovaného osiva 

Šlechtění na jižní Moravě, v nejteplejší oblasti České republiky, má dlouholetou tradici. Tato tradice vychází až z 60.let 19. století, kdy v Brně své pokusy s hrachem prováděl Johan Gregor Mendel ( 1822 - 1884 ), který na základě těchto pokusů zformuloval zákony dědičnosti a položil tak základy genetiky.
V roce 1950 bylo založeno v Čejči pracoviště jehož hlavní náplní se stalo šlechtění rostlin. V průběhu let se zde šlechtila celá řada významných druhů zemědělských plodin a byly vytvořeny odrůdy, které našly široké uplatnění v pěstování v praxi. Jednou z významných plodin od počátku existence šlechtitelské stanice se stala kukuřice. Tvorba samoopylených linií a jejich křížení do hybridních kombinací vedlo k vyšlechtění řady hybridů kukuřice, které byly využívány pro pěstování především na siláž.

CEZEA - šlechtitelská stanice, a. s. která byla založena v roce 1992 navázala na předchozí šlechtitelskou činnost.
V současné době je akciová společnost CEZEA - šlechtitelská stanice jedinou společností v České republice, která se zabývá tvorbou nových hybridů kukuřice na siláž i zrno. Společnost vlastní a má právně chráněnou řadu hybridů kukuřice pro využití na siláž i na zrno v kategoriích ranosti FAO 200 - 400. Pro tvorbu hybridů využívá jak vlastních genetických zdrojů, tak i materiálů z mezinárodní spolupráce s jinými šlechtitelskými společnostmi. Osiva hybridů jsou vyráběna u smluvních partnerů, kteří zároveň dodávají vyrobená osiva široké zemědělské praxi nejen v České republice, ale i do dalších zemí Evropské unie.

Hybridy kukuřice


Hybrid FAO Hybrid FAO
CEDRAK170CELIO 250250
CEWEL180CEMORA260
CEKOB210CEMET 260260
CELUKA220CELUNAR270
CEBESTO220CEKRAS270
CEFOX230CEGRAND280
CESTER 230230CEFIN290
CEKLAD 235235CEPLAN300
CELONG270CENZUS300
CETIP240CEVAHA320
CEMATA240CEJIH320
CEBIR240CELATE340
CEMAX 245245CEGURA360
CESONE250

Více informací o hybridech kukuřice a obchodní podmínky na webu Oseva Bzenec.


CEZEA - Šlechtitelská stanice

Novinky

V souvislosti s epidemií šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID 19 je s okamžitou platností zaveden
zákaz vstupu do areálu společnosti
všem osobám s vyjímkou zaměstnanců! Veškeré návštěvy jsou povoleny jen následně po telefonické domluvě:
administrativa: tel.775708343
provoz & pohotovost: 725040092

1.5.2020
Do portfolia nabídky hybridů přibyl silážní hybrid CEGOJA a dále zrnový hybrid CEGUT oba FAO 260.
Víne informací níže na webových stránkách.

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Další kontaky:Bc. Radka Rozkydalová
rozkydalova@cezea.cz
tel.: +420 602539723

vedení haploidního šlechtění, výroba experimentálních hybridů a jejich testování, výživa a ochrana půdy


Ing. Libor Slabý
slaby@cezea.cz
tel.: +420 725040092

provozní a podpurné činnosti šlechtění, příprava půdy, strojové a materiální zajištení


Božena Mainclová
mainclova@cezea.cz
tel.: +420 775708343

administrativa, mzdová a personální agenda